close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 9 listopada 2017

  Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia we współpracy z Centrum Myśli Jana Pawła II zorganizowało w dniach 6-7.11 br. na Papieskim Uniwersytecie Gregoriana w Rzymie międzynarodową konferencję, poświęconą dialogowi katolicko-prawosławnemu.

  Dyskusja miedzy uczestnikami toczyła się wokół kwestii dialogu z perspektywy doświadczeń Polski i krajów ościennych, roli polskiej spuścizny kulturowej w tym zakresie, znaczeniu politycznym dialogu ekumenicznego, poglądów Jana Pawła II na ten temat oraz ich recepcji w Rosji. W konferencji udział wzięli m.in. prof. Rocco Buttiglione, prof. Hanna Suchocka, abp. Tadeusz Kondrusiewicz - Metropolita Mińsko – Mohylewski i abp. Józef Kowalczyk, prof. Jewgienija Tokariewa - historyk na Uniwersytecie i. Łomonosowa w Moskwie, prof. Andriej Zubow - historyk, religioznawca I współautor doktryny społecznej Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej,  prof. Massimiliano Signifredi z Uniwersytetu Roma Tre, prof. Paweł Skibiński - historyk na Uniwersytecie Warszawskim, ks. prof. Jan Mikrut - historyk na Papieskim Uniwersytecie Gregoriana w Rzymie, SJ Stanisław Opiela - jezuita, były redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego”.  

   

   

   

   

   

   

  Konferencję rozpoczął wystąpieniem opisującym stosunek papieża Jana Pawła II do Rosji i Cerkwi rosyjskiej Ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej, Janusz Kotański. Podkreślił, że dialog prowadzić może  do „rozwiązywania nawet najbardziej skomplikowanych i trudnych spraw. Uczy tego tradycja i nieustanna aktywność watykańskiej dyplomacji.” Ambasador przypomniał postawę Jana Pawła II wobec cerkwi prawosławnej. Mówił o zmianie polityki Stolicy Apostolskiej z Ostoplitik na profetyczne występowanie przez Papieża - Słowianina w obronie wolności narodów i godności człowieka. Zaznaczył, że Jan Pawel II nie zrezygnował ze swych wielkich planów także po zamachu na jego życie. I komunizm upadł dzięki jego cierpliwej krucjacie miłości. Wspomniał o obronie także Kościoła grekokatolickiego, poświęceniu Rosji Matce Bożej Fatimskiej w nadziei na jej nawrócenie i rozczarowaniu papieża, gdy okazało się, że jego pojednawcze gesty nie znajdują odzewu w Moskwie. Mówił także o ciepłych słowach jakie papież Franciszek kieruje stale pod adresem cerkwi rosyjskiej i zastanawiał się czy znajdą one w końcu właściwy odzew.

   

   

  foto: G. Gałązka

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: