close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • INFORMACJE KONSULARNE

 • Ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej nie posiada wydziału konsularnego. W sytuacjach losowych należy kontaktować się z Wydziałem Konsularnym Ambasady RP w Republice Włoskiej.

   

  Wydział Konsularny udziela obywatelom polskim pomocy w nagłych przypadkach, jak utrata dokumentów i pieniędzy, zatrzymania i aresztowania, wypadki i zachorowania, zgon osób bliskich na terenie Włoch i innych. Działania Konsula nie mogą naruszać przepisów i zwyczajów obowiązujących na terenie Włoch. Konsul nie może zapewnić obywatelom polskim lepszego traktowania, niż wynika to z obowiązujących przepisów i procedur stosowanych przez miejscowe władze wobec własnych obywateli i obywateli innych krajów.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: