close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AMBASADOR

 • J.E. Janusz Andrzej KOTAŃSKI 

  Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny

  Rzeczypospolitej Polskiej

  przy Stolicy Apostolskiej i Zakonie Kawalerów Maltańskich

   

  Urodzony 29 kwietnia 1957 r., żonaty (Anna)

   

  Wykształcenie:

  szkoła średnia -  Governemental Secondary School – Zaria, Nigeria;

  matura: V L.O. Toruń; 

  studia wyższe: dwa lata - Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja  Kopernika w  Toruniu i Uniwersytet Warszawski;  studia historyczne – Uniwersytet Warszawski,  zakończone w 1983 r. obroną pracy magisterskiej pt.: „Działalność 77 pp. AK na Nowogródczyźnie w latach 1942-1944”.

   

  Znajomość języków obcych: angielski – biegła, rosyjski i francuski – średnia, włoski.

   

  Dotychczasowe miejsca pracy

  1985-1987 - nauczyciel historii w LX L.O. Eksperymentalnym w Warszawie.

  1988-1996 – starszy archiwista w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy.

  1996-1998 – doradca w firmie „Focus Producers”.

  1998-1999 – główny specjalista d.s. mediów audiowizualnych w Ministerstwie Kultury

   i Sztuki - początkowo w Departamencie Analiz i Informacji, następnie w Departamencie Promocji Twórczości - pomysłodawca projektu nagradzania sponsorów kultury nagrodą „Mecenas roku”.

  2000 r.- główny specjalista d.s. mediów audiowizualnych w Polskiej Agencji Informacyjnej.

  2001-2006 - główny specjalista d.s. mediów i historii Kościoła katolickiego w Biurze

  Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej:

  - współautor  Tek Edukacyjnych: „Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński” i „Stan wojenny,  przeznaczonych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

  - członek  zespołu redakcyjnego „Biuletynu Instytutu Pamięci Narodowej”

  - inicjator i współautor  umów o współpracy pomiędzy: IPN i Polskim Radiem oraz IPN

  i Ministerstwem Obrony Narodowej ( w ramach której przeprowadzono cykl wykładów

  z  historii najnowszej dla żołnierzy i oficerów WP)

  - autor koncepcji merytorycznych ścieżek i rajdów edukacyjnych dla młodzieży,

    poświęconych popularyzacji historii najnowszej Polski – np.:  „Śladami <Zośki>

    w Powstaniu Warszawskim” i „Warszawa Prymasa Wyszyńskiego”.

   2006-2007 - dyrektor Biura Prasowego Kancelarii Sejmu RP:

  -inicjator pokazów sztuk teatralnych Sceny Faktu TVP dla parlamentarzystów w Sejmie.

  2008-2009 - główny specjalista w Centrum Nauki Kopernik:

  - współtwórca galerii „Korzenie Cywilizacji”

  2010-2015 - główny specjalista, kierownik działu wystawienniczego w powstającym

   Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, współautor koncepcji scenariusza głównego wystawy:

  - współtwórca wystawy plenerowej  prezentowanej  w Warszawie przed beatyfikacją ks. Jerzego Popiełuszki

  -wystawy poświęconej III pielgrzymce Jana Pawła II do Polski w 1987

  -członek zespołu scenariuszowego Muzeum

  -współtwórca wystawienniczego „Namiotu Spotkania”

  - obecnie zatrudniony w Archiwum ks. Arcybiskupa Kardynała Kazimierza Nycza przy opracowywaniu zespołu akt Sekretariatu Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego.

   

  Współpraca  z mediami (od 1989 r.):

  - Polskie  Radio, Radio dla Ciebie, Radio Plus, Radio Józef, Radio TOK –FM, Radio Maryja ( udział w programach historycznych, publicystycznych itp.),  

  - TVP - Program I, TVP Historia, TVP Kultura  oraz Telewizja Polsat : autor i realizator m.in. filmów dokumentalnych: „Powstanie Kościuszkowskie 1794-1994”; „<Burza> 1944 – lekcja historii”; „Chłop polski – historia ruchu ludowego”; „100 kilometrów na wschód od Lwowa”; „Kochany Panie Prezydencie”; „Nieznane karty z historii Warszawy”;

  3. częściowy cykl „Spotkania z komunizmem” (pokazującego po raz pierwszy w TVP historię okupacji sowieckiej 1939-41 na Kresach Wschodnich) oraz  w ramach cyklu: „Kultura duchowa narodu” filmy: „Quantilla sapientia regitur mundus” o Pawle Jasienicy i „Jerzy Łojek”.

  - Teatr Telewizji TVP  (od 2002 r.): współautor sztuki „Wierność” o ks. Jerzym Popiełuszce prezentowanej  na Scenie Faktu Teatru Telewizji (2010); konsultant historyczny spektakli Sceny Faktu

  - „Magazyn Raj” TVP -  Redakcja  Katolicka : realizator cyklicznych, cotygodniowych

    programów dla młodzieży

  - dziennik „Nowy Świat” – „Podróże i marzenia” (1990-1993) - współpracownik

  - miesięcznik „Miejsca Święte” (od 1997 r.) - stały współpracownik

  - kwartalnik „Christianitas” (od 1999 r.) - stały współpracownik

  - konsultant historyczny przy pierwszym amerykańskim filmie dokumentalnym „Jerzy Popiełuszko The Messenger of the truth” Paula Henslera, nagradzanego na licznych festiwalach filmowych

   

  Popularyzacja historii Polski i powszechnej:

  - wykłady na uczelniach wyższych w kraju i zagranicą m.in.: Uniwersytet Gdański, University College London School of Slavonic and East European Studies, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Warszawski, Wyższe Seminarium Duchowne we Lwowie

  - wystąpienia na  sesjach, konferencjach panelach, etc.

  - wykłady: dla dorosłych i młodzieży w ramach Klubu Historycznego im. gen. Stefana

    Roweckiego „Grota”, Kręgu Pamięci Narodowej, w szkołach średnich, zawodowych

    i podstawowych.

  Książki i publikacje:

  „Polacy w ZSRR 1917-1947” (współautor), Warszawa 1990;

  - tomiki poezji: „Wiersze”, Warszawa 1991; „Krym i inne wiersze”, Kraków 1993:  

    „44   wiersze”, Warszawa 1999; „Kropla”, Warszawa 2006; „Nic niemożliwego”,

     Warszawa 2011 ; „Głos” Warszawa 2014

  - scenariusz i opracowanie historyczne mapy: „Dziedzictwo Polski”, Warszawa 1998;

  - współautor Teki Edukacyjnej IPN „Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński”,

     Warszawa 2003;

  - „Ksiądz Jerzy Popiełuszko”, Warszawa 2004  (książka nagrodzona Srebrnym Krzyżem

     Katyńskim przez Krąg Pamięci Narodowej, 2005); w 2010 II wydanie (poprawione i

     uzupełnione) pt. „Nagroda dla księdza”

  - „Tyś jest kapłanem na wzór…” (współautor), Katowice 2010,

   - „Czas przemian 1979 -1989. Znaczenie pierwszych trzech pielgrzymek Jana Pawła II do

      Ojczyzny”, Warszawa 2010.

  - „Prymas Stefan Wyszyński w służbie Bogu, człowiekowi i narodowi”, Warszawa 2011

  - w przygotowaniu: kolejna książka o życiu ks. Jerzego Popiełuszki oraz zbiór esejów o historii i sztuce

   

  Artykuły:

   - w: „Rzeczypospolitej”, „Plusie Minusie””, „Naszym Dzienniku”, „Przeglądzie Katolickim”, „Arcanach”, „Christianitas”,„Miejscach Świętych”, „Gazecie Polskiej”, „Gościu Niedzielnym”, „Teologii Politycznej”, „Trzeźwymi bądźcie” „Na poważnie” „Nowym Państwie”, „Biuletynie IPN” , „W sieci historii”.

  - w publikacji : ”Media w PRL,  PRL w mediach” (Materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji „Propaganda w PRL” – artykuł pt.: ”Obraz historii Polski w kinie i telewizji PRL”, Gdańsk 2003

  - wiersze publikowane m.in. w: „Akcencie”, „Arce”, „Arcanach”, „Frondzie”, „Kulturze Niezależnej”, „Migotaniach”, paryskiej „Naszej Rodzinie”, nowojorskim „Nowym Dzienniku”, „Powściągliwości i Pracy”,  „Przeglądzie Katolickim”, „Tygodniku Powszechnym”, „Toposie”; „Tytule”, „Kwartalniku Artystycznym”, „Christianitas”, „44”.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

       

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: